LD

Committee

International Advisory Committee:

Amnon Aharony (Ben Gurion Univ./Tel Aviv Univ., Israel)

Yia-Chung Chang (RCAS, Academic Sinica, Taiwan)

Ora Entin-Wohlman (Ben Gurion Univ./Tel Aviv Univ., Israel)

Da Hsuan Feng (Nat. Tsing Hua Univ., Taiwan)

Kazuo Fujikawa (RIKEN, Japan)

Lu Jeu Sham (UC San Diego, US)

Franco Nori (RIKEN, Japan / Univ. Michigan, USA)

Kok Khoo Phua (Nanyang Technological Univ., Singapore) 

Jawshen Tsai (RIKEN, Japan)

Tzyh Jong Tarn (Washington Univ. St. Louis, US)

...........

 

Steering Committee Members

Choo Hiap Oh, Coordinator (Nat. Univ. of Singapore, Singapore)

Howard Carmichael (Univ. of Auckland, New Zealand)

Hsi-Sheng Goan (Nat. Taiwan Univ., Taiwan)

Nobuyuki Imoto (Osaka Univ, Japan)

Jaewan Kim (Korea Institute for Advanced Study, Korea)

Fuli Li (Xi'an Jiaotong Univ., China)

Ren-Bao Liu (The Chinese Univ. of Hong Kong, Hong Kong)

Jason Twamley (Macquarie Univ., Australia)

Zidan Wang (The Univ. of Hong Kong, Hong Kong)

JianQiang You ( Beijing Computational Science Research Center, China)

Hishamuddin Zainuddin (Univ. Putra Malaysia, Malaysia)

Tiancai Zhang (Shanxi Univ., China)

Wei-Min Zhang ( Nat. Cheng Kung Univ., Taiwan)

 

Conference Chair

Wei-Min Zhang, Chair (Nat. Cheng Kung Univ., Taiwan)

Yueh-Nan Chen, Co-Chair (Nat. Cheng Kung Univ., Taiwan)

Zheng-Yao Su, Co-Chair (Nat. Center for High-Performance Computing, Taiwan)

 

Local Committee Members

Yueh-Nan Chen (Nat. Cheng Kung Univ.)

Guang-Yin Chen (Nat. Chung Hsing Univ.)

Yong-Fan Chen (Nat. Cheng Kung Univ.)

Chi-Yee Cheung (Academia Sinica)

Chung-Hsien Chou (Nat. Cheng Kung Univ.)

Hsi-Sheng Goan (Nat. Taiwan Univ.)

Li-Yi Hsu (Chung Yuan Christian Univ.)

Guin-Dar Lin (Nat. Taiwan Univ.)

Chopin Soo (Nat. Cheng Kung Univ.)

Zheng-Yao Su (Nat. Center for High-Performance Computing)

Wei-Min Zhang (Nat. Cheng Kung Univ.)

 

* to be confirmed