Participants

No Name Position Affiliation
1 Huan-Yu KU Student National Cheng Kung University
2 Hong-Bin Chen Postdoctoral Dept. of Phys., NCKU
3 Guan Ting Chen Student NCKU
4 Jeng dong Lin Student Ncku physics
5 Yi-Hsin Chen Others NTHU
6 Kuan-Ting Lin Student Department of Physics, National Taiwan University
7 Chung-Hsien Chou Faculty Department of Physics, NCKU
8 Pei-Yun Yang Postdoctoral NCTS
9 Ichi Chen Student NCKU
10 YU CHIA HOU Student NCKU Phys
11 WEI-MING HUANG Student Department of Physics, NCKU
12 Kai-Ting Chiang Student Physics in National Cheng Kung University
13 Yu-Wei Haung Student National Cheng Kung University, Physics department
14 Hon Lam Lai Student Department of Physics, NCKU
15 Jeng-Chung Chen Faculty Department of Physics, National Tsing-Hua University
16 Li-Yi Hsu Faculty Department of Physics, Chung Yuan Christian University
17 Ying-Cheng Chen Faculty Institute pf Atomic and Molecular Sciences
18 Wei-Min Zhang Faculty Physics, NCKU
19 Atsushi Yabushita Faculty National Chiao-Tung University
20 Chung-Cheng Kuo Student Dept. of Engineering Science, National Cheng Kung University

第 1 頁, 共 4 頁  ( 73 筆資料 ) 下一頁  

 

 

 

 

無標題文件