Members

The mebers are the researchers in the focus programs supported by the NCTS(South) , the NCTS Center Scientists, researchers appointed by the Head of the Mathematics Division and the post doctoral fellows attached to the above persons.

Name Chinese Name Affiliation
E-mail
Code
Chan, Hsungrow 詹勳國 NPUE
hchan@mail.npue.edu.tw
G
Chen, Roger 陳若淳 NCKU
G
Chen, Lung-Hui 陳隆暉 CCU A
Chen, Tung Shyan 陳東賢 NCUT
L
Chi, Mei Hsiu 紀美珍 CCU
A
Chiang, River 江孟蓉 NCKU
G
Chiang, Yungyen 蔣永延 NSYSU
H
Eie, Minking 余文卿 CCU
H
Fang, Yung Fu 方永富 NCKU
A
Ho, Nan Kuo 何南國 NTHU
G
Hong, Ying Ji 洪英志 NCKU
G
Huang, Huang Nan 黃皇男 THU
A
Huang, Po Yi 黃柏嶧 NCKU
L
Wong, Ngai-Ching 黃毅青 NSYSU H
Hwang, Tzy-Wei 黃子偉 CCU A
Jiang, Jiann-Sheng 江鑑聲 TF A
Ke, Wen Fong 柯文峰 NCKU
L
Lai, King Fai 黎景輝 NCKU
H
Lam, Ngau 林牛 NCKU
L
Law, Chun-Kong 羅春光 NSYSU
A
Lee, Ko-Ming 李國明 CCU A
Lin, Ching-Lung 林景隆 NCKU A
Lin, Jen Yen 林仁彥 NCYU
A
Nien, Chufeng 粘珠鳳 NCKU
L
Tsai, Je-Chiang 蔡志強 CCU A
Sheu, Ruey-Lin 許瑞麟 NCKU
A
Wang, Ching-An 王慶安 CCU A
Wu, Chin-Tung 吳進通 NPUE ctwu@mail.npue.edu.tw G
Wu, Soon-Yi 吳順益 NCKU A
Wu, Tsung-Fang 吳宗芳 NUK A
Xia, Eugene Z. 夏杼 NCKU
G
Yao, Jen-Chih 姚任之 NSYSU
A
Zhu, Xuding 朱緒鼎 NSYSU
D